ÖZBEK LATİN ABECE'Sİ

 

Baki Dökme, 25.04.2007
bakidokme@hotmail.com

Değerli Okuyucular;

Bilindiği gibi, Özbekistan Türk Devleti, 1993 yılında Latin Abece'sine geçmişti. 1995'de ise yeni bir düzenleme yapılmış. Bu Abece'yi aşağıda bulacaksınız.

Bu Abece aracılığıyla sanırım yeni Özbek (Uzbek=Oğuz Bek=Oğuz Bey) Türkçesini okuyup anlayabileceğiz. Örnek olarak aşağıdaki adrese bakabilirsiniz:

http://www.altinmiras.com/Icerik.ASP?ID=117

Baki Dökme

Yeni Özbek Latin Alfabesi:

http://lacivert.hacettepe.edu.tr/ozbek/egitim/eg5.html

 

1993 yılında kabul edilen ilk Özbek Latin alfabesi, 31 harf ve bir “kesme” (apostrof) işaretinden oluşmaktadır. Bu harflerden 6 tanesi ünlü sesleri, 25 tanesi ünsüz sesleri karşılamaktadır.
6 Mayıs 1995 tarihinde, ilk Özbek Latin alfabesinde, bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliğe göre, yeni Özbek Latin alfabesi, 26 harf ve 3 birleşik harften oluşmaktadır.
İlk Özbek Latin alfabesinde yapılan değişikliklere göre, yeni Özbek Latin alfabesi şöyledir.

Özbek Latin alfabesi 
Büyük Harfler Küçük Harfler
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
X x
Y y
Z z
O' o'
G' g'
Sh sh
Ch ch
Ng ng
 Ng, ng: Genizden gelen n sesi
Türk Latin alfabesi 
 Büyük Harfler Küçük Harfler
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
İ i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
- -
R r
S s
T t
U u
V v
- -
Y y
Z z
Ö ö
Ğ ğ
Ş ş
Ç ç
- -

Not: Sol taraftaki R r harfinin karşılıığı - - değildir. - - işaretleri Türkiye Türkçesi abecesindeki p harfinin karşılığı olduğu ve Özbek Türkçesinde bu harf bulunmadığı için öyle yazılmıştır. Lütfen R r harflerinin karşılığını sağda bir alt sırada okuyunuz ve öylece devam ediniz.